Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie

Stronę odwiedziło:
1168034
osoby
POIS Krakowski Holding Komunalny S.A. ue

Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów, jako element Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko